Dış Arama modülü

Projelerimiz doğrultusunda yaptığımız dış arama görevlerinin kısa sürede tamamlanabilmesi doğru ve ayrıntılı raporlama yapılabilmesi adına geliştirilmiştir. Müşteri Temsilcisinin daha az zamanda daha az enerji sarf ederek dış arama görevlerinin sonlandırmasını sağlayan bir modüldür.
Tüm sektörlerde olduğu gibi Çağrı Merkezlerinde de en önemli faktörler zaman ve hızdır.
Fizikde yer alan alınan yol ,hız ve zaman formülünden yola çıkdığımızda;
X=V*T
X:YOL
V:HIZ
T:ZAMAN eğer hızımı artırısak yapmış olduğumuz işi de daha kısa sürede sonuçlandırabiliriz.
Academy Call programında düşündüğümüzde de geliştirilen Dış Arama Modülü sayesinde müşteri temsilcisi daha az zamanda daha çok arama yapabilmektedir.