Rezarvasyon Araması;

Hizmet verdiğimiz kurumların yapmış olduğu etkinlikler ile ilgi gönderdikleri davetiyelerin randevularının yapılabilmesi adına yapmış olduğumuz dış aramalardır.

Kayıt Araması;

Kurumlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin aranarak tarih ve zaman dilimi hakkında bilgilendirilmesi için yaptığımız aramalardır.

Randevu Araması;

Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen velilerin bilgilendirilmesi için ilgili birimlere tarih,saat ve veli iletişim bilgilerinin bildirilmesi amaçlı yapılan aramalardır.

Bilgilendirme Araması;

Kurumumuzdaki mevcut öğrencilerin erken kayıt, kayıt yenileme, ders seçimi hakkında bilgilendirilmesi için yaptığımız aramalardır.

Bilgi Güncelleme Araması;

Kurumlarımızın yapacağı etkinliklerin ve davetlerin ilgilere ulaştırılabilmesi amacıyla dönem dönem mevcut datalarımızın bilgilerini teyit etmek için yaptığımız aramalardır.